Smør

En gang nasjonal valuta og bondens gull.. Den 19 mai 1871 starter aalens meieriforening landets første smørlag. Dette med tanke på å...