top of page

Historien til gården Grøt

IMG_13550414027423_edited.jpg

Gården Grøt ble første gang nevnt som en av 8 gårder i Haltdalen i Aslak Bolts jordebok i 1450. Etter Svenskenes hærtog gjennom bygda i 1718,ble gården kjøpt av presten Johannes Irgens. Presten eide Arvedals gruver og startet Smelteverk ved Tamlaget. Johannes's sønn tok over og drev gården frem til 1770årene. I årene etter dette vardet flere eiere, men ingen ble serlig lenge. På denne tiden var det også færdastaller på gården.

Faste Gundersen Moen kjøpte så Grøt i 1802. Han tok Grøt som etternavn, og danner grunnlaget for slekten som har gården idag. Grøt besto av 3 separate bruk, bygd tett sammen i ett tun. Fasteann, Aletann og Simensann etter navnene på de som bodde der. Fasteann er den eldste delen av disse tre.

I 1869 ble Øvre Holtaalen handelsforening etablert i stabburet på gården, og med det den første organiserte butikken etter kobberverkets provianthus

I 1913 ble mesteparten av det staselige tunet plukket ned og delt og idag er det kun en del av hovedhuset,fjøset og stabburet på Fasteann som er igjen.

I 2014 Flyttet den siste Faste tilbake på Grøt, og Grodt Matkultur har sitt hovedsete her. Mye utstyr fra matlaging og setring har blitt bevart og ett museum for dette er under planlegging sammen med en butikk i stabburet. På Gården er det nå ett stort antall bærbusker, og noe prøvedyrking av korn, urter og grønnsaker

bottom of page